ADRENALINE DRIVE
aka ADORENARIN DORAIBU

Year: 1999
USA: The Shooting Gallery
Cast: Masanobu Ando, Hikari Ishida, Kirina Mano, Kazue Matsugae, Yutaka Matsushige, Yu Tokui, Koichi Ueda
Director: Shinobu Yaguchi
Country: Japan
Language: Japanese (English subtitles)
USA: 112 mins
USA Release Date: 5 May 2000 (Limited Release)